logo
Main | Board | SET | SET50 | Gold | Oil
facebook page

ข้อมูลหุ้น ORI

ข้อมูลพื้นฐานหุ้น ORI

หลักทรัพย์: ORI
บริษัท: Origin Property Public Company Limited
เว็บไซท์: www.origin.co.th
กลุ่มธุรกิจ: Property Development
ราคา: 7.55 PE Ratio: 0
BPS: 0 วันที่ขึ้น XD: 2018-10-17
Yield: 5.06% วันที่ปันผล: 2018-10-31

กราฟราคาหุ้น ORI ย้อนหลัง

ข้อมูลหุ้น ORI อัปเดทล่าสุดวันที่ 22/10/2019