logo
Main | Board | SET | SET50 | Gold | Oil
facebook page

ข้อมูลหุ้น OISHI

ข้อมูลพื้นฐานหุ้น OISHI

หลักทรัพย์: OISHI
บริษัท: Oishi Group Public Company Limited
เว็บไซท์: www.oishigroup.com
กลุ่มธุรกิจ: Food and Beverage
ราคา: 79.25 PE Ratio: 14.64
BPS: 31.92 วันที่ขึ้น XD: 2018-05-30
Yield: 3.53% วันที่ปันผล: 2018-05-13

กราฟราคาหุ้น OISHI ย้อนหลัง

ข้อมูลหุ้น OISHI อัปเดทล่าสุดวันที่ 16/01/2019