logo
Main | Board | SET | SET50 | Gold | Oil
facebook page

ข้อมูลหุ้น OISHI

ข้อมูลพื้นฐานหุ้น OISHI

หลักทรัพย์: OISHI
บริษัท: Oishi Group Public Company Limited
เว็บไซท์: www.oishigroup.com
กลุ่มธุรกิจ: Food and Beverage
ราคา: 106 PE Ratio: 15.25
BPS: 30.35 วันที่ขึ้น XD: 2017-12-04
Yield: 3.21% วันที่ปันผล: 2018-02-28

กราฟราคาหุ้น OISHI ย้อนหลัง

ข้อมูลหุ้น OISHI อัปเดทล่าสุดวันที่ 25/05/2018