logo
Main | Board | SET | SET50 | Gold | Oil
facebook page

ข้อมูลหุ้น OISHI

ข้อมูลพื้นฐานหุ้น OISHI

หลักทรัพย์: OISHI
บริษัท: Oishi Group Public Company Limited
เว็บไซท์: www.oishigroup.com
กลุ่มธุรกิจ: Food and Beverage
ราคา: 134.5 PE Ratio: 40.9
BPS: 27.91 วันที่ขึ้น XD: 2017-05-25
Yield: 2.92% วันที่ปันผล: 2017-06-09

กราฟราคาหุ้น OISHI ย้อนหลัง

ข้อมูลหุ้น OISHI อัปเดทล่าสุดวันที่ 15/06/2018