logo
Main | Board | SET | SET50 | Gold | Oil
facebook page

ข้อมูลหุ้น CPF

ข้อมูลพื้นฐานหุ้น CPF

หลักทรัพย์: CPF
บริษัท: Charoen Pokphand Foods Public Company Limited
เว็บไซท์: www.cpfworldwide.com
กลุ่มธุรกิจ: Food and Beverage
ราคา: 25.25 PE Ratio: 15.15
BPS: 19.78 วันที่ขึ้น XD: 2018-05-04
Yield: 2.97% วันที่ปันผล: 2018-05-23

กราฟราคาหุ้น CPF ย้อนหลัง

ข้อมูลหุ้น CPF อัปเดทล่าสุดวันที่ 15/06/2018