logo
Main | Board | SET | SET50 | Gold | Oil
facebook page

ข้อมูลหุ้น CPF

ข้อมูลพื้นฐานหุ้น CPF

หลักทรัพย์: CPF
บริษัท: Charoen Pokphand Foods Public Company Limited
เว็บไซท์: www.cpfworldwide.com
กลุ่มธุรกิจ: Food and Beverage
ราคา: 22.9 PE Ratio: 13.44
BPS: 19.72 วันที่ขึ้น XD: 2017-08-25
Yield: 3.73% วันที่ปันผล: 2017-09-08

กราฟราคาหุ้น CPF ย้อนหลัง

ข้อมูลหุ้น CPF อัปเดทล่าสุดวันที่ 21/02/2018