logo
Main | Board | SET | SET50 | Gold | Oil
facebook page

ข้อมูลหุ้น BIG

ข้อมูลพื้นฐานหุ้น BIG

หลักทรัพย์: BIG
บริษัท: Big Camera Corporation Public Company Limited
เว็บไซท์: www.bigcamera.co.th
กลุ่มธุรกิจ: Commerce
ราคา: 1.08 PE Ratio: 8.97
BPS: 0 วันที่ขึ้น XD: 2018-04-20
Yield: 7.14% วันที่ปันผล: 2018-05-09

กราฟราคาหุ้น BIG ย้อนหลัง

ข้อมูลหุ้น BIG อัปเดทล่าสุดวันที่ 16/07/2019