logo
Main | Board | SET | SET50 | Gold | Oil
facebook page

ข้อมูลหุ้น BIG

ข้อมูลพื้นฐานหุ้น BIG

หลักทรัพย์: BIG
บริษัท: Big Camera Corporation Public Company Limited
เว็บไซท์: www.bigcamera.co.th
กลุ่มธุรกิจ: Commerce
ราคา: 0.6 PE Ratio: 0
BPS: 0.4 วันที่ขึ้น XD: 2017-04-18
Yield: 3.76% วันที่ปันผล: 2017-05-09

กราฟราคาหุ้น BIG ย้อนหลัง

ข้อมูลหุ้น BIG อัปเดทล่าสุดวันที่ 22/10/2019